Újdonságok

Blog 55.

2013.05.03 22:27
55. nap − 55. §: mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól (32. pont) – mikor nem kell a munkavállalónak munkát végeznie., azaz mentesül a rendelkezésre állás és a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, de nem minden esetben jár a távolléti díj (pl. keresőképtelenség idejére nem...

Blog 54.

2013.04.30 23:08
54. nap – 54. §: 31. Az utasítás teljesítésének megtagadása – fontos kérdés, hogy milyen munkáltatói utasításra mondhatja a munkavállaló: Főnök, én ezt nem csinálom meg! És mi lesz, ha a munkavállaló megtagadja az utasítás teljesítését, vagy megváltoztatja azt. Holnap Május 1-je, a munka...

Blog 53.

2013.04.28 12:35
53. nap – 53. §: 30. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (az előző Mt. szerint az átirányítás, kiküldetés, kirendelés és más munkáltatónál való munkavégzés, az új szabályok szerint a munkáltató átmenetileg a munkavállalót a munkaszerződésétől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más...

Blog 52.

2013.04.28 12:35
52. nap – 52. §:  a munkavállalói kötelezettségei (munkára képes állapotban kell munkára jelentkezni, a munkaidő alatt munkát kell végezni, személyes munkavégzés, általában elvárható szakértelem gondosság, szabályok betartása, bizalomnak megfelelő magatartás, együttműködés a munkatársakkal...)

Blog 51.

2013.04.28 12:34
51. nap – 51. § − VIII. fejezet: A munkaszerződés teljesítése (29. Alapvető (munkáltatói) kötelezettségek: a foglalkoztatási kötelezettség, a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása, a költségek megtérítése – a Kormány által megállapított térítési szabályok szerint, az egészséget nem...

Blog 50.

2013.04.25 00:20
50. nap – 50. §:  28. Eltérő megállapodások (azaz eltérési lehetőségek a VII. fejezet szabályaitól).  

Blog 49.

2013.04.23 23:36
49. nap – 49.§: a felek magatartási szabályai a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdete közötti időben (tartózkodni minden olyan cselekménytől, ami meghiúsíthatja a munkaviszony létrejöttét, valamint az elállás joga).

Blog 48.

2013.04.22 23:24
48. nap – 48. §: a munkaviszony kezdetének napja (27. pont)

Blog 47.

2013.04.21 13:17
47. nap – 47. §: ha a munkáltató 15 napot munkavégzésre küldi munkavállalóját, meghatározott munkakörülményekről (munkavégzés helye, tartalma, díjazás és annak pénzneme, hazatérés szabályai) köteles tájékoztatni a munkavállalót.

Blog 46.

2013.04.21 01:42
46. nap−46.§ − a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkakörülményekről (munkaidő, alapbéren túli munkabér, munkabér elszámolás módja, munkabérfizetés napja, gyakorisága, munkakörbe tartozó feladatok=munkaköri leírás,  stb.)

Blog 45.

2013.04.20 01:31
45. nap – 45. §: a munkaszerződés tartalma (25. pont) – a munkaszerződés mellőzhetetlen tartalma az alapbér és a munkakör; a munkahely meghatározása; főszabály: az általános teljes munkaidőben történő foglalkoztatás; és a próbaidő (max. 3 hónap, kollektív szerződésben lehet csak 6 hónap

Blog 44.

2013.04.18 22:15
44. nap −44. §: a munkaszerződés írásba foglalása – a munkaszerződést írásba kell foglalni, ennek elmaradása esetén a munkavállalónak van joga az érvénytelenségre hivatkozni, 30 napon belül.

Blog 43.

2013.04.17 23:46
43. nap – 43. §: eltérési lehetőség az Mt.-től a munkaszerződésben − a munkavállaló javára (de vigyázat, eltérés lehetséges a munkavállaló hátrányára is, ha az Mt. megengedi a munkaszerződést kötő felek számára)

Blog 42.

2013.04.16 23:42
42. nap – 42. §: a munkaszerződésről. A munkaviszony a munkaszerződéssel jön létre, ennek alapján a munkavállaló a munkáltató irányítása alatt köteles munkát végezni, a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és kifizetni neki a munkájáért járó munkabért.

Blog 41.

2013.04.16 00:20
41. nap – 41.   §: kollektív szerződés a 36-40. §-ban foglaltaktól a munkavállaló javára térhet el.

Blog 40.

2013.04.15 00:02
40. nap – 40. §: a munkavállaló korlátozott ellenmondási joga a munkáltató személyében bekövetkező változás okán.

Blog 39.

2013.04.13 23:21
39. nap – 39. §: az átadó és átvevő egyetemlegesen felel meg az átszállást megelőzően esedé-kessé vált munkavállalói követelésért.

Blog 38.

2013.04.12 23:54
38. nap – 38. §: az átvevő munkáltató tájékoztatási kötelezettségéről – az átszállást követő 15 napon belül tájékoztatni köteles a munkavállalót a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint mindarról, ami az Mt. 46. § (1)−ában tájékoztatási kötelezettségként van előírva...

Blog 37.

2013.04.12 00:26
37. nap – 37. §.: a munkáltató személyében bekövetkező változás során az átadó munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségről  −  az átvevő munkáltatót kell tájékoztatni az érintett munkavállalók munkaviszonyából, a versenytilalmi megállapodásából és a tanulmányi szerződéséből fakadó...

Blog 36.

2013.04.10 23:48
36. nap – 36. §: a munkáltató személyében bekövetkező változás (VI. fejezet) – a gazdasági egység átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyokból származó jogok és kötelezettségek az átvevőre szállnak át. Tilos: a munkáltató személyében bekövetkező változás okán a munkaviszonyt felmondani. És...