Kérdés: munkáltatói jogutódlás esetén mindenki át kell venni, továbbá: megváltoztatható-e az alapbér?

2013.05.03 22:41

Az elábbi kérdés érkezett hozzám:

"Cégünk megnyert egy tendert, aminek következtében a jelenlegi tulajdonos az alvállalkozójától jogfolytonossággal szeretné átadni nekünk az alkalmazottakat

-  a kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy ez esetben kötelesek vagyunk mindenkit átvenni, és a munkaszerződésben foglaltak szerint tovább foglalkoztatni őket?

-  alapbér, cafeteria tekintetében tehetek e más javaslatot?

Válasz:

Tekintettel arra, hogy nem írta meg, én feltételezem, hogy az átadó és átvevő munkáltatók mind a ketten a versenyszférában működnek (tehát nem közalkalmazottakról van szó).

Ha − ahogy Ön írja – jogfolytonossággal vennének át munkavállalókat, az azt jelenti, hogy a munkáltató személyében történő változás (most ezt a fogalmat használja az Mt.) a munkáltatók közti írásos megállapodás alapján történik.

Nem a munkavállalókat helyezik át, hanem a gazdasági egységet, vagy annak egy részét:

Mt. 36. § (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

Nem ismerem a megállapodást, de ha

  • az alvállalkozó teljes tevékenysége és az egész – mint gazdasági egység − kerül át Önökhöz, akkor mindenkit át kell venni, aki abban a gazdasági egységben dolgozik
  • ha az alvállalkozó ezzel megszűnik, akkor természetes, hogy mindenki átkerül
  • nem lehet „szemezgetni”, mert a gazdasági egység munkáltatójának személyében történik a változás
  • ha az alvállalkozó egy része (részlege, műhelye, osztálya, stb.) kerül át, akkor az ott dolgozók egésze átkerül, hacsak előtte az átadó nem helyezi el onnan azokat a munkavállalókat, akiket nem akar átadni (tehát ha 11 fő dolgozik ott, de csak 9 főről szól a megállapodás, ez azt jelenti, hogy 9 fő megy át)

Nem véletlen, hogy az Mt. 36. §-a azt írja, hogy a jogok és kötelezettségek az átvevőre szállnak át, mivel ha van kollektív szerződés, azt egy évig az átvevőnél is alkalmazni kell. Ha a munkavállalók munkaszerződésében rögzítve vannak különböző juttatások, akkor azokat továbbra is fizetni kell (mert az átadó minden, munkaviszonnyal kapcsolatos adatról, tényről köteles tájékozatni az átvevőt!).

A cafetéria az egy juttatás csomag, ha nincs kollektív szerződésben, vagy munkaszerződésben, akkor az a munkáltató egyoldalú költségvállalása, amely felmondható az alábbi szabály alapján:

Mt. 16. § (2) A kötelezettségvállalás a jogosult terhére módosítható vagy azonnali hatállyal felmondható, ha a jognyilatkozatot tevő körülményeiben a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.

Tehát az átadó (még) felmondhatja a cafetéria juttatást. Ha Önöknél (mint átvevőknél) van cafetéria, azt − különbségtétel nélkül – juttatniuk kell az átvett munkavállalóknak is, mivel ők is az átvétel időpontjától cégük alkalmazottai.

Nem tudom, hogy Ön milyen beosztásban van a cégénél, de ha olyan helyzetben van, akkor természetesen tehet javaslatot (az más kérdés, hogy munkáltatója elfogadja−e), de csak a cafetéria juttatást illetően (ha nincs kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben rögzítve). Az alapbér a munkaszerződés elengedhetetlen része, azt csak a munkáltató és a munkavállaló közös akarattal állapíthatja meg, abba másnak nincs beleszólása, csak akkor kifogásolható, ha sérti az egyenlő bánásmód követelményét (erről külön törvényi szabály szól). Ja és még egy: az átvett munkavállalók munkabére (és persze munkavis zonya) nem változhat azért, mert a munkáltató személyében változás történt. Azaz: nem kell (és nem lehet) új munkaszerződést kötni, mindenki „hozza magával a munkaszerződését”, ha az új munkáltató új tartalmú munkaszerződést akar kötni, minden „új” munkavállalójával le kell ülni tárgyalni a munkaszerződés módosításról. (Lásd Mt. 58−61. §)

 

A többi szabályt illetően kérem, nézze meg az Mt. 36. §−át. Ha mégis közalkalmazottakról van szó, kérem, jelentkezzen, mert akkor kicsit mások a szabályok.