Kérdés a megváltozott munkaképességű munkavállalók pótszabadságáról

2013.03.21 23:39

Válasz:

A levélíró az Mt. 120. §−a szerinti pótszabadság egyikével, a legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodásban szenvedő munkavállalónak járó 5 munkanap pótszabadsággal kapcsolatban kérdezi, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak is jár-e ez a pótszabadság, vagy kimondottan csak azoknak, akiknek egészségkárosodását rehabilitációs szerv állapította meg.

A hatályos rendelkezés a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény. Ennek 1. § (2) bekezdése értelmező rendelkezéseket tartalmaz, mely szerint

1. egészségi állapot: az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait (a továbbiakban: egészségkárosodás) figyelembe véve meghatározott állapot;

9. rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítása;

A hivatkozott törvény pontosan meghatározza, hogy a rehabilitációs orvosi szerv (rehabilitációs  hatóság) milyen kategóriákba sorolja be a megvizsgált személyeket

A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot)

B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60% közötti egészségi állapot).

B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60% közötti egészségi állapot)

C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50% közötti egészségi állapot).

C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50% közötti egészségi állapot)

D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (30% alatti egészségi állapot).

E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy milyen mértékű egészségkárosodásban szenved, és ha rehabilitálható, ezen belül

  • foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), vagy

  • tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1).

Tehát ez a két kategória lefedi az Mt.-ben meghatározott kategóriát: legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodás  −  rehabilitációs szerv által megállapítva.

Szerintem nem kérdéses, hogy kinek jár az 5 munkanap pótszabadság, mivel csak az dolgozhat, aki rehabilitálható, tehát: vagy foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. A rehabilitációs hatóság által kiadott határozatban fel van tüntetve az egészségkárosodás mértéke is, ez lesz a szabadságról való döntés alapja (bár az is igaz, hogy akinek 50 %-nál alacsonyabb az egészségkárosodása, már csak támogatással foglalkoztatható...)

Tudomásunk szerint még nem mindenki került a rehabilitációs szerv elé, ám a munkavállalót az új törvény hatályba lépése előtt is besorolták egyfajta egészségkárosodási mérték alapján, és azt is orvosi (ha tetszik: rehabilitációs) bizottság állapította meg, tehát nyugodtan el lehet fogadni, mint a szabadság megállapításának alapjául szolgáló dokumentumot.  

Továbbá: az új törvény alapján új pályázatok alapján nyertek foglalkoztatói státuszt a munkáltatók, ennek végeredménye egyfajta profiltisztítás, tehát azok a munkáltatók, akik visszatérítésre jogosultak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása után, számolnak azzal az évi 5 munkanap pótszabadsággal is.

Kiterjesztően értelmezve a kérdést: a munka törvénykönyve minden munkavállalóra kiterjed, ha foglalkoztatása munkaviszony keretében történik. De: az 5 munkanap pótszabadságra az a munkavállaló lesz jogosult, akinek egészségkárosodása legalább 50 %-os (és ezt a rehabilitációs szerv állapította meg). Ismerek néhány olyan munkáltatót, aki kollektív szerződésben megállapodott a szakszervezettel abban, hogy ezt a pótszabadságot az is megkapja, akinek ennél kisebb mértékű az egészségkárosodása (40 %-os).