Blog 30.

2013.04.04 22:55

30. nap – 30. § (még mindig az érvénytelenség jogkövetkezményeinél maradva)

 

30. § A megállapodás érvénytelenségéből származó kár megtérítésére a kártérítési felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

Ez a § nemcsak rövid, de könnyen érthető is: ha a megállapodásban részt vevő félnek kára származik abból, hogy a megállapodás érvénytelen volt, az érvénytelenség jogkövetkezményein (Mt. 29. §) túl követelheti a másik féltől e kár megtérítését is.

 

A kártérítésre vonatkozóan az Mt-nek a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségéről szóló XIII.-XIV. fejezeteinek szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Kártérítés címén követelhetők (Ptk. 354. § (4) bekezdés)

  • a károsult vagyonának értékcsökkenése
  • az elmaradt haszon/előny
  • a vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges költségek

Hát, ennyi lenne....

Jogesetet most nem is kerestem, mert kimondottan a megállapodás érvénytelenségéből származó kártérítési igényt bírósághoz nem nyújtottak be, illetve ha volt is ilyen igény, az nem jutott el a Legfelsőbb Bírósághoz... De úgy gondolom, hogy a 30. § rendelkezése olyan világos, hogy talán nincs is szükség arra, hogy bárki is, aki felperesként kártérítési igényét érvényesíteni kívánja – jogesetekre legyen hagyatkozva.

 

Holnap bővebb leszek, hiszen a polgári jog alkalmazásáról lesz szó.

 

Szép jó éjt!

 Mariann