Blog 48.

2013.04.22 23:22

48. nap – 48. §:  a munkaviszony kezdetének napja (27. pont)

 

Ismét fontos szabályhoz érkeztünk, amely a munkaviszony kezdetére vonatkozó 42. § (1) bekezdésével (munkaszerződés megkötése) együtt értelmezendő helyesen.

48. § A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap.

 

A munkaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre (Mt. 42. § (1) bekezdés), a munkaviszony megkezdésének időpontját a munkaszerződésben kell meghatározni, tehát a munkaviszony létrejötte és kezdetének időpontja elválhat egymástól.

Ha nem határozták meg a felek a munkaviszony kezdetét, akkor az a munkaszerződés megkötése utáni nap. Figyelem: naptári napról van szó! (Az előző munkatörvényben a következő munkanap volt megjelölve).

Tehát: a munkaviszony létrejöttének és kezdetének időpontja egybeeshetnek, vagy elválhatnak egymástól.

Előfordulhat, hogy a munkaszerződés megkötésének napját jelölik meg a felek a munkaviszony kezdeteként, ebben az esetben a munkavállaló a munkaszerződés aláírása után azonnal munkába áll.

A gyakorlatban a munkaviszony kezdetét szokták a munkába lépésnek nevezni, de ez a fogalom nem tartalmazza azt a jogkövetkezményt, hogy a munkaviszony kezdetétől terhelik a feleket a munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek és ettől az időponttól gyakorolhatják jogaikat. Ezek a jogok és kötelezettségek akkor is megilletik a feleket a munkaviszony kezdetétől, ha a munkavállaló ebben az időpontban nem tud munkába állni, mert a munkaszerződés megkötése után rögtön egy munkaszüneti nap következik (amely a pihenőnapok és a munkaszüneti napok összekapcsolása következtében két-három napot jelent); vagy a munkavállaló keresőképtelensége akadályozza meg a munkaviszony megkezdését. Ezért kell megjelölni a munkaviszony kezdetének időpontját, mivel így teljesen világos, hogy mikortól kezdődik a munkaviszony, és nem vitatott az sem, hogy mikor kell munkába állnia a munkavállalónak.

 

Az is jogszerű, hogy a felek megkötik a munkaszerződést, de a munkaviszony csak később kezdődik. Találkoztam olyan munkaszerződéssel, ahol a felek még februárban megállapodtak arról, hogy ha a munkavállaló letöltötte felmondási idejét, új munkáltatójánál április 1-jén lép munkába, azaz ezen a napon kezdődik új munkaviszonya. A munkaszerződés megkötése (a munkaviszony létrejötte) és a munkaviszony kezdete közötti időszakban a feleknek tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól, amely a meghiúsítaná a munkaviszony kezdetét (Mt. 49. § (1) bekezdés), így például nem köthetnek mással ugyanilyen munkaszerződést anélkül, hogy a másik felet ne értesítsék, vagy például a munkáltató nem hirdeti meg ezt az állást, stb. (erről majd holnap lesz szó!)

 

Próbáltam szakkönyvekben, bírósági döntésekben is jogeseteket keresni, de úgy látszik, kifejezetten nem indult jogvita a munkaviszony kezdetével kapcsolatban. A rákeresések eredményeként kiderült, hogy a munkaviszony megszűnésekor kerül szóba a munkaviszony kezdete is (legtöbbször a felmondáshoz kapcsolódó juttatások meghatározása miatt), így mai témánkhoz kapcsolódóan egyetlen jogesetet sem találtam. Na, majd holnap!

 

Szép napot! Mariann