Blog 44.

2013.04.18 22:17

 

44. nap −44. §: a munkaszerződés írásba foglalása – a munkaszerződést írásba kell foglalni, ennek elmaradása esetén a munkavállalónak van joga az érvénytelenségre hivatkozni, 30 napon belül.

 

 

44. § A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.

 

Egy példát említenék, amelyben bemutatom, hogy miért a mit tehet a munkáltató illetve mindketten.

Az Mt. 44. §-a alapján a munkaszerződést írásba kell foglalni, de mit lehet tenni, ha már egy hónap is eltelt, a munkavállaló nem kapta meg a munkaszerződést?

A munkavállaló 30 napig hivatkozhatott volna a munkaviszony érvénytelenségére, de mivel a munkahely megfelelő volt számára, emiatt az alaki hiba miatt nem akarta főnökét zavarni, türelmesen várta, hogy megkapja a munkaszerződést. Azonban meglepődve tapasztalta, hogy 30 nap után nem kapott fizetést, mert főnöke szerint a köztük lévő munkaviszony érvénytelen, nem is jött létre, hiszen nincs aláírt munkaszerződés, és a munkavállaló sem jelentkezett nála a munkaszerződésért. Mivel már egyikőjük sem hivatkozhat 30 nap eltelte után a jogviszony érvénytelenségére, két lehetőség áll rendelkezésre. Vagy közös akarattal „helyrehozzák” a hibát, aláírják a munkaszerződést, és így folytatódik a munkaviszony, vagy a munkavállaló jogérvényesítése érdekében a bírósághoz fordul. Arra kéri a bíróságot, hogy állapítsa meg a munkáltató foglalkoztatási és munkabér-fizetési kötelezettségét, mivel már nem hivatkozhat a munkaszerződés érvénytelenségére (azaz nem a munkaviszony érvényességének megállapítását kéri a bíróságtól).  Arra is hivatkozik, hogy ő munkát végzett a munkáltató által meghatározott munkahelyen és munkakörben, a munkáltató ez ellen nem tiltakozott, tehát véleménye szerint ráutaló magatartással létrejött a munkaviszony.

Ezzel a példával azt szerettem volna bemutatni, hogy ezt az írásos munkaszerződés hiányában szenvedő munkaszerződést érvényesnek tekinthetik a felek (közös akarattal), de 30 napig arra, hogy a munkaszerződés írásba foglalásának elmaradása miatt a felek közti munkaviszony nem jött létre,  mert a munkaszerződés érvénytelen, csak a munkavállaló hivatkozhat. 30 nap után az írásos munkaszerződés nélkül létrejött munkaviszony nem érvényteleníthető.

Ezzel a jogalkotó azt akarta elérni, hogy az a bizonytalan helyzet, amit a munkaszerződés írásba foglalásának elmaradása okoz, minél rövidebb legyen (30 nap), és ezalatt a munkavállalónak (mint a munkaviszony fenntartásában vagy megszüntetésében személyesen mélyen érintett félnek) legyen joga a munkaszerződést érvényteleníteni.

 Nézzük ezt a szabályt a bírói joggyakorlat tükrében (ideértve azt is,hogy a döntések nem egy az egyben húzhatók rá a 44. §-ra!)

 

BH2004. 332

 Munkaviszony nem létesülhet, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkavállaló személye azonos. - Munkaviszony hiányában az érvénytelenség jogkövetkezményei nem alkalmazhatók (Mt. 74. §, 10. §).

BH2003. 264

 Ha a jelentős fakitermelésre vállalkozó munkaadó vezetője a munkavállalót kiszállította a munkahelyre, motorfűrészt és védőfelszerelést bocsátott a rendelkezésére, és ezt a munkavállaló elfogadta, a felek között munkaviszony jött létre. A munkaviszony keretében bekövetkezett baleset üzemi baleset, amelyért a munkáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik (Mt. 174. § (1) bek.).

BH2009. 90

Ha jogutódlás alapján a jogelődnél fennállt munkaviszonyok a jogutódnál folytatódtak, emiatt a jogutóddal szükségtelenül megkötött munkaszerződéseknek a próbaidő kikötésére vonatkozó része jogellenes (1992. évi XXII. törvény 85/A. §, 81. §).

 

Ennyit mára, szép napot holnapra!

Mariann