Blog 41.

2013.04.16 00:22

41. nap – 41.   §: kollektív szerződés a 36-40. §-ban foglaltaktól a munkavállaló javára térhet el.

 

Ez az első – fejezet végén megjelenő − eltérési szabály. Jóllehet, a 36. § −tól kezdve igyekeztem  minden §-nál utalni arra, hogy adott §-tól  miben lehet eltérni, azért érdemes a teljes eltérési szabály kapcsán végig gondolni, hogy mit is jelent az eltérési lehetőség. Ugyan nins sok magyarázni való ezen a szabályon, én mégis kiegészíteném néhány olyan lehetőséggel, amit a kollektív szerződés−kötő felek megfontolhatnak.

 

A kollektív szerződést kötő felek megállapodhatnak abban, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a munkáltató, mint átadó munkáltató legkésőbb az átszállást megelőző 15 napon belül tájékoztatja az üzemi tanácsot az Mt. 265. § (1) bekezdés alapján, (üzemi tanács illetve üzemi megbízott hiánya esetén a munkavállalókat – 38. § (2) bekezdés szerint) – kibővítve a megadott témákat azzal, hogy bővebben bemutatja az átvevő munkáltató tevékenységét, szervezetét, munkaügyi kapcsolatait.

 

Megállapodhatnak abban a kollektív szerződést kötő felek, valamint az átadó és átvevő munkáltató (ennek a megállapodásnak is létre kell jönnie!), hogy az két munkáltató egyetemleges felelőssége meghosszabbodik (pl. fél évvel).

A kollektív szerződést kötő felek arról is megállapodhatnak, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén azt átszállást követő egy évig nem mondják fel a kollektív szerződést (mivel azt az átszállással érintett munkavállalókra az egy évig hatályos az átvevőnél, hacsak az átadónál nem szűnik meg a kollektív szerződés, illetve az átvevőnél nem kötnek új kollektív szerződést).  

 

Eltérésként kell értékelni, ha a kollektív szerződés (amit átvisznek az új munkáltatóhoz )kiköti, hogy az általam korlátozott munkavállalói ellenmondási jog (lásd: 40. §) gyakorlása esetén a munkavállaló mentesül a részletes indoklási kötelezettség alól, elég, ha felmondását az átszállást követő 15 napon jelenti be, és okként a munkáltató személyében bekövetkező változást jelöli meg. Azt is a munkavállalók javára történő eltérésként kell értékelni, ha a kollektív szerződésben az ilyen munkavállalói felmondás esetén a munkáltató a felmondási idő háromnegyed részére (vagy akár a teljes felmentési időre) mentesíti a munkavégzés alól a munkavállalót.

 

Szükséges itt megemlíteni – jóllehet adott fejezetben majd részletesen foglalkozom a vonatkozó szabályokkal – az üzemi tanács helyzetét a munkáltató személyében bekövetkező változás kapcsán. Mind az átadó, mind az átvevő kötelesek az átszállást megelőzően legkésőbb 15 nappal – az Mt. 265. §-nak szabályai szerint − az üzemi tanácsot az ott megjelölt témákról tájékoztatni és konzultációt kezdeményezni, és természetesen, ahogy azt az Mt. 233. § (2) bekezdésében a jogalkotó rögzítette, megállapodni („a konzultációt a megállapodás érdekében..... kell lefolytatni”).  

 

Ugyancsak meg kell említeni, hogy az üzemi tanács megszűnik, és három hónapon belül üzemi tanácsot kell választani, ha a munkáltató személyében bekövetkező változás következtében az átvevő munkáltatónál több üzemi tanács lenne. Ugyanez a szabály akkor is, ha – pl. gazdasági egység szétválása miatt megy végbe a munkáltató személyében bekövetkező változás – és az újonnan létrejött munkáltatónál nincs üzemi tanács.

 

Még egy kiegészítés: a szakszervezet munkahelyi szervezete a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt nem szűnhet meg, de a szakszervezeti tisztségviselő munkavállaló helyzete változni fog, ha ő is érintett az átszállással. Ha emiatt választott tisztségéből vissza kell hívni, a szakszervezet köteles gondoskodni a választásról, a szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme tisztsége betöltésének megszűnése után még fél évig tart (amennyiben előtte legalább egy évig volt tisztségben).

 

Sajnos, új szabály lévén nem találtam kifejezetten ezekről a témákról bírói döntéseket, csak megismételni tudnám az előző öt § ismertetésénél idézett jogeseteket, így hát ma ezek elmaradnak.

 

Holnap viszont nagyon nagy téma következik: a munkaviszony!

 

Szép jó éjt, és napsugaras napot, ahogy az ma is volt!

 

Mariann