Blog 4.

2013.03.08 23:27

2014. április 22.  -    az 1. §-t a Ptk. hatályba lépése nem érintette (tehát nem változtattam semmit!).

 

A 4. § rövid szabály, de annál több mondanivalója van, hiszen nem szól másról, mint arról, hogy ha a munkajogi szabályok szerint munkavállalóként meghatározott életkor (18 év) alatti fiatal munkavállalót munkaviszony keretében foglalkoztatják, milyen szabályokat kell alkalmazni:  

         4. § A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem munkaviszony keretében történő foglalkoztatására e törvénynek a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Mindenek előtt tisztázni kell, hogy ki számít „fiatal munkavállaló”−nak?

     Mt. 294. § (1) bekezdés a)

    fiatal munkavállaló: a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló

Azt is fontos tudni, hogy milyen esetekben lehet 18 év alatti fiatal személyt nem munkaviszony keretében foglalkoztatni? Azaz: milyen esetekben fordulhat elő, hogy a 18. életévét be nem töltött fiatal személy más részére munkát végezhet – munkaviszony vagy polgári jogi jogviszonyban?

Egy kicsit előreszaladva a szabályokban, az Mt. 34. §-át kell ismernünk, hogy értelmezni tudjuk a 4. §−t.  Az Mt. a munkavállalói jogalanyiságot kezdetét a 16. életévhez köti, és kimondja, hogy „Munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte”. Ettől eltérően − folytatódik a szabály – munkavállaló lehet az a 15. életévét betöltött tanuló is, aki nappali rendszerű képzés keretében tanul. Gyámhatósági engedély alapján (alsó joghatár nélkül!) a 16. életévét be nem töltött természetes személy is foglalkoztatható – meghatározott kulturális, művészeti, sport− és hirdetési tevékenység keretében.

Mi következik ebből? Egyrészt következik az a főszabály, hogy 15. életév előtt nem lehet az ilyen fiatal személyeket munkaviszony keretében foglalkoztatni, másrészt az is, hogy a fiatal személyeket 18. életévük előtt – akár munkaviszony keretében, akár polgári jogi (megbízási) szerződés keretében foglalkoztatják – úgy kell kezelni, mint „fiatal munkavállalókat”, akikre az

Mt. 114., 119. és 174. §-ai határoznak meg a munkaidőről és pihenőidőről, illetve a kártérítésről  szóló szabályok keretében az általánostól eltérő védelmi szabályokat.

Ezen szabályok alapját a fiatal munkavállalók munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelv adja.  

Összefoglaló

  • 15. életévét betöltött, nappali rendszerű képzésben tanulmányokat folytató tanuló csak az iskolai szünetben létesíthet munkaviszonyt (Mt. 34. §)

  • 16. életévét betöltött természetes személy munkaviszonyt létesíthet, azaz munkavállaló lehet, 18. életévének eléréséig bármilyen jogviszony keretében is végez munkát, rá a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (Mt. 4. és Mt. 34, valamint Mt. Mt. 114.§, 119.§ és 174. §)

  • a gyámhatóság engedélyével jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport- és hirdetési tevékenység keretében a 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható (Mt. 34. §)

A többit majd az adott §−oknál.

 

Kellemes hétvégét! Jelentkezem szombaton és vasárnap is!

 

Mariann