Blog 37.

2013.04.12 00:31

37. nap – 37. §.: a munkáltató személyében bekövetkező változás során az átadó munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségről

 

Mielőtt belevágnék a 37. § ismertetésébe, elnézést kell kérnem az Olvasótól, mert nem jelöltem meg piros betűkkel azt, hogy milyen eltérést enged a jogalkotó az előző, 36.§ rendelkezéseitől.

Tehát: a később ismertetendő 41. § szerint az Mt. 36. §−ában foglaltaktól kollektív szerződés a munkavállaló javára térhet el.

Egy megjegyzés azért ide kívánkozik: személy szerint én azt gondolom, hogy nem az volt a jogalkotó szándéka, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás fő szabályát (jogok és kötelezettségek törvényből adódó átszállását), valamint a felszámolási eljárásból kizárt szabályokat a kollektív szerződés – akár még a munkavállaló javára is – megváltoztathatja, hiszen mindkét szabály az Európai Bíróság gyakorlata és uniós tagságunkból következő kötelezettségvállalásaink alapján került megfogalmazásra.

 

A 37. § az átadó munkáltató tájékoztatási kötelezettségét tartalmazza:

 

37. § Az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból, valamint a versenytilalmi megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.

 

Tehát: az átadó munkáltató köteles tájékoztatni:

  • az átszállást megelőzően
  • az átvevő munkáltatót
  • azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyek az érintett munkavállalók
  • munkaviszonyaiból
  • versenytilalmi megállapodásaiból
  • tanulmányi szerződéseiből 

 származnak.

 

A tájékoztatási kötelezettség arra szolgál, hogy akár az adásvételnél, a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átszállása esetén is az átvevő munkáltató tisztában legyen az átadó által teljesítendő kötelezettségekkel, és jogosultságokkal, hogy tudja, az átvételt követően mivel kell számolnia, mit kell teljesítenie. A versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés is olyan megállapodáson alapuló kötelezettségvállalások, illetve követelhető jogosultságok, amelyek mértékét, időbeli hatályát, az eddigi és jövőbeni teljesítéseket nem az Mt. határozza meg (az Mt. csak keretszabályokat ad meg), ezért ezeket külön kell közölni az átvevővel. Természetesen, az érintett munkavállalóknak is rendkívül fontos, hogy az átvételt követően eddigi megállapodásaik változatlan feltételekkel folytatódjanak.

 

Az érintett munkavállalók számára biztosíték, hogy ha ez a tájékoztatás elmarad, az átvevő munkáltatól követelhetik a munkaviszonyukból, versenytilalmi megállapodásaikból, tanulmányi szerződéseikből származó kötelezettségek teljesítését, tehát a tájékoztatás elmaradása nem lehet gátja igényeik érvényesítésének. Ugyancsak az átvevő munkáltató is követelheti az érintett munkavállalóktól, hogy teljesítsék munkaviszonyaikból, versenytilalmi megállapodásaikból, tanulmányi szerződéseikből származó kötelezettségeiket. Természetesen ez a helyzet a jogosultságokkal is.

 

Mi a helyzet az eltérési lehetőségekkel? A 37. §-sal kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint az előző 36. §−sal: a kollektív szerződés csak a munkavállalók javára térhet el.

 

Miben lehet eltérni? Kollektív szerződés pl. előírhatja, hogy munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átvevőt tájékoztatni kell arról, hogy milyen megállapodást kötött az átadónál képviselettel rendelkező szakszervezet az átadóval (működési feltételek, jóléti intézmények igénybevétele, stb.), egyébként nagyon szűkre szabott az eltérés lehetősége, mert a törvény kötelezettséget írt elő.

 

Néhány jogeset – melyek jogutódlásról szólnak, de mint tudjuk, ha nem is teljesen, ez a fogalom azonos a munkáltató személyében bekövetkező változás eseteivel.

 

BH2009. 90

Ha jogutódlás alapján a jogelődnél fennállt munkaviszonyok a jogutódnál folytatódtak, emiatt a jogutóddal szükségtelenül megkötött munkaszerződéseknek a próbaidő kikötésére vonatkozó része jogellenes (1992. évi XXII. törvény 85/A. §, 81. §).

BH2005. 298

A gazdasági társaság tulajdonosainak megváltozásakor a tájékoztatási kötelezettség tekintetében az ügyvezetőnek fokozott gondossággal kell eljárni. Ennek elmulasztása rendkívüli felmondást alapozhat meg (1992. évi XXII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pont).

EBH2002. 683

A felek a munkaszerződésben - az Mt. 13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott körben és feltétel betartásával - kiköthetik valamely kollektív szerződés alkalmazását akkor is, ha a munkáltatóra egyébként a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki (Mt. 13. § (3) bek., 76. § (4) bek.).

EBH2001. 561

A munkáltatói jogutódlás alapjául szolgáló megállapodás a munkavállaló kártérítési igényének tartalmát nem érintheti, mivel a törvénytől eltérő feltételeket csak a kollektív szerződés, vagy a felek megállapodása állapíthat meg (Mt. 13. § (3) bekezdés, 184. § (4) bekezdés).

 

(Már megint holnap van....)

 

Szép napot mindenkinek!

 

Mariann