Blog 34.

2013.04.09 00:51

34. nap – 34. §: ki lehet munkavállaló? Munkavállaló az a 16. életévét betöltő természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. Törvényes képviselő hozzájárulásával tanulóként munkaviszonyt létesíthet a 15. életévét betöltő kiskorú is, sőt gyámhatósági engedéllyel, sport- és kulturális tevékenység keretében 14 éven aluli kiskorú is foglalkoztatható. Szó van mégBloga cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes munkavállaló jognyilatkozatairól is.