Blog 31.

2013.04.06 01:51

31. nap −31. § − a polgári jogi szabályok alkalmazása az Mt.-ben

Ez a § nem mond se többet, se kevesebbet, minthogy meghatározza a jognyilatkozatokra vo-natkozóan a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. A megfelelő alkalmazáson van a hangsúly, és az is nagyon fontos tudni, hogy a Ptk. XVII−től XXII. fejezetekig tartó szabályok milyen módon jelennek meg a munkaviszonyban. Általában: az Mt. alkalmazásakor sok polgári jogi szabályt is ismerni kell!