Blog 17

2013.03.21 23:08

17. §  − a szabályzatok (SZMSZ, pénzkezelési szabályzat, munkavédelmi szabályzat, stb.) –közöltnek tekinthetők, ha kihirdetésük a helyben szokásos módon (pl. intraneten keresztül) történik