Blog 17.

2013.03.21 23:06

17. §  − (11. pont): A munkáltatói szabályzat

 

17. § (1) A munkáltató a 15-16. §-ban meghatározott jognyilatkozatait általa egyoldalúan megállapított belső szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével (a továbbiakban együtt: munkáltatói szabályzat) is megteheti.

(2) A munkáltatói szabályzatot közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik.

 

Ez a szabály világos, nem is kell mást hozzáfűzni, csak annyit, hogy ez egy új szabály, az előző Mt. nem tartalmazott erre vonatkozóan rendelkezéseket.

 

A szabályzatok együttesen tartalmazzák a munkáltatónál kialakult szokásokat (a szokásjogot), olyan rendelkezéseket, amelyek vagy minden munkavállalóra, vagy csak megnevezett munkavállalói csoportokra kiterjedő szabályokat, normatív utasításokat, eljárásokat, magatartási szabályokat.

 

Szabályzat készülhet:

  • a szervezeti felépítésről és a szervezet működéséről (SZMSZ)
  • az egészségre nem ártalmas, biztonságos munkavégzésről (munkavédelmi szabályzat)
  • az üdülések támogatásáról
  • a munkavállaló szociális jellegű támogatásáról (segélyezési szabályzat)
  • a munkarendekről
  • a létszámgazdálkodásról
  • a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásáról
  • a pénzügyekről,
  • stb.

 

Szabályzatot akkor készít a munkáltató, hogy egy területen, vagy a munkavégzés során egy adott szinten, területen több olyan szabály került már kiadásra, amelyek egybefoglalása alkalmazásuk szempontjából ajánlatos.

 

 A szabályzat a munkáltató egyoldalú jognyilatkozatát tartalmazza, amit nem kell egyenként az étintett munkavállalókkal – a jognyilatkozat közlésére vonatkozó szabályok szerint − közölni, mert a szabályzat akkor is közöltnek tekintendő, ha az a helyben szokásos módon közzéteszik. Régebben a munkáltató székhelyén illetve telephelyein elhelyezett hirdetőtáblákon való kifüggesztés jelentette a közzétételt (kihirdetést), manapság az e−mailen, vagy belső elektronikus hálózaton (intraneten) keresztül történő közzététel dívik.

 

Az persze előfordulhat, hogy a munkáltató elkészít egy szabályzatot, éppen azzal a céllal, hogy „felülírja” a véleménye szerint nem megfelelő helyi gyakorlatot – a szokásjogot – de a szokás hatalma erősebb, a munkavállalók továbbra is a régi bevélt gyakorlat szerint járnak el. (Persze csak jogszerű szokásokról lehet szó!). Ilyenkor az összeütközést jelentő szabályt felől kell vizsgálni, mert –feltételezve a jóhiszeműséget és tisztességet – a tényleges és élő szabály az elsődleges egy később kialakított szabállyal szemben. Hogy egy példát is mondjak: ilyen lehet pl. a munkarendeket tartalmazó szabályzat, ahol a helyi munkarendek erőteljesebben érvényesülnek (éppen a szokásjog alapján), mint amit a munkáltató szabályzatba foglalt. (pl. hiába írja elő a munkáltató a munkakezdésre a reggeli 6 órai munkakezdést, ha a  munkavállalók nagy része a buszjáratok miatt csak 6.15−re ér be)

 

Ha a szabályzat olyan egyoldalú jognyilatkozatot tartalmaz, amely egyben kötelezettségvállalás a , munkáltató részéről (pl. ilyen a prémium−szabályzat vagy a cafeteria szabályzat), vagy olyan a munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói utasításokat tartalmaz, amelyhez nem fűződik joghatás (pl. a biztonsági előírások szabályzata) – akkor az Mt. 15. illetve 16. §−át kell megfelelően alkalmazni.

 

Na, megint sikerült többet írni egy rövid szabályról, mint amit első látásra gondoltam!

 

Szép jó éjt!

 

Mariann