Blog 1 (lesz még belőle 299 !)

2013.03.05 20:26

2014. április 22.  -    az 1. §-t a Ptk. hatályba lépése nem érintette (tehát nem változtattam semmit!).

Tegnap azt írtam, hogy nincs  bevezetője (preambuluma) az új munka törvénykönyvének, de ha jól megnézzük, az 1. § nyugodtan tekinthető egyfajta olyan bevezetésnek, amely megmutatja a jogalkotó célját, és a célt megtestesítő elveket is.
Az Mt. Első Része az Általános Rendelkezéseket tartalmazza, ennek I. fejezete a Bevezető Rendelkezések, és ennek 1. alfejezete: A törvény célja:
„ 1. § E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeire.”
Igen, ez a § az új munka törvénykönyve vezérelve, megjeleníti
  1. tisztességes foglalkoztatás követelményét
  2. a munkavállalás szabadságát
  3. a munkaviszony alanyai – munkáltató és munkavállaló – gazdasági valamint szociális érdekeinek figyelembe vétel.
Az 1. § mögöttes fő szabálya az Alaptörvény Alapvetéséből az M) cikk, valamint a „Szabadság és felelősség” fejezetének XII. cikk:
M) cikk
(1)  Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.
XII. cikk
(1)  Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.
(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.
A munkához való jog egyrészt jogosultság, másrészt kötelezettség – az Alaptörvény szerint. A munkához való jog tartalmazza:
      -         a foglalkoztatás szabad megválasztását
      -          munkaképesség birtokában lehetőség arra, hogy „aki dolgozni akar, dolgozhasson”
A kötelezettség egyértelműen van megfogalmazva: a közösség gyarapodásához mindenkinek kötelezettsége hozzájárulni képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel.
Most pedig átadom a szót a számoknak – beszéljenek azok helyettem:
 

foglalkoztatottak száma (1000 fő)

munkanélküliek száma

2001

3868.3

234.1

2002

3870.6

238.8

2003

3921.9

244.5

2004

3900.4

252.9

2005

3901.5

303.9

2006

3930.1

316.8

2007

3926.2

311.9

2008

3879.4

329.2

2009

3781.9

420.7

2010

3781.9

474.8

2011

3811.9

467.9

 

foglalkoztatási

ráta %

munkanélküliség

rátája %

2001

49.8

5.7

2002

49.9

.5.8

2003

50.6

5.9

2004

50.5

6.1

2005

50.5

7.2

2006

50.9

7.5

2007

50.9

7.4

2008

50.3

7.8

2009

49.2

10.0

2010

49.2

11.2

2011

49.7

10.9

Van egy mondás:  a számok nem hazudnak – lehet ellenőrizni!
Folytatás: holnap - márccius 6-án.
Szép estét!  Mariann